Demonstrationsfilmer

Här är några demonstrationer av gasers egenskaper. Materialet är filmat vid eventet EIGA Nordic Meeting, vilket anordnades i SIGAs regi 2022-09-13–14.

Flytande oxygen tillsätts till en brand i bensin
Hydrogen, vätgas, brinner med osynlig låga
Demonstration av egenskaper hos gasol
Jämförelse mellan brand i olika typer av klädesplagg i en oxygenberikad atmosfär