Om oss

Svenska Industrigasföreningen, SIGA, är en branschorganisation för producenter av industri- och medicingaser i Sverige. Syftet är att skapa ett forum där medlemmarna kan dela sina erfarenheter av säker produktion, distribution, hantering och användande av industri, medicin och specialgaser för att uppnå högst möjlig nivå av säkerhet och miljöomsorg vid hantering av dessa gaser.

SIGA är sedan 2017 associerad med EIGA : European Industrial Gases Association.

Medlemmar i organisationen är:
Linde Gas AB
Air Liquide Gas AB
Nippon Gases Sverige AB
Strandmöllen AB